Trung tâm bảo hành máy giặt samsung

             Nhưng mã lổi thường gặp của máy giặt samsung  

                                                                       
DWD-FD1431/1432/1433 

                                                                                                           Mã  dc 
Quần áo không cân bằng tải ngăn cản hoạt động bình thường của máy
Giải pháp = Dàn dều quần áo lại,khởi đọng lại bấm nút Start / Pause. 

Mã  dL 
Khóa cửa mở hay đóng chưa hết khi máy giặt đang chạy.
GIẢI PHÁP = Nhấn nút Power để tắt máy giặt của bạn, sau đó khởi động lại chu kỳ. Nếu xuất hiện trở lại mã, hãy gọi cho dịch vụ.

Mã  = d5 
Nắp cửa mở khi máy giặt đang chạy.
GIẢI PHÁP = Đóng chặt cửa và khởi động lại chu kỳ. Nếu xuất hiện trở lại mã, hãy gọi cho dịch vụ.

Mã  = Hr  Xem thêm