Hướng dẫn cách sử dụng Remot máy lạnh

 CÔNG TY ĐIỆN LẠNH PHÚ THÀNH  : 0937.763.834  

Hướng dẫn sử dụng Remote để điều khiển máy lạnh

Trong quá trình sử dụng máy lạnh thì Remote (điều khiển) của máy lạnh rất cần thiết cho người sử dụng để điều chỉnh được nhiệt độ thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Việc sử dụng hết tất cả các chức năng của Remote sẽ làm cho máy lạnh chạy đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với nhu cầu sử dụng, bảo đảm sức khỏe người dùng. Chúng tôi hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản Remote như sau:

Khởi động máy: Xem thêm